Läti väärtuslike elupaikade inventeerimine Prindi

PKÜ eksperdid osalevad alates 2017 aasta suvest Läti Vabariigis loodusdirektiivi elupaikade kaardistamises, mis kestab eeldatavasti kolm aastat, mille jooksul uuritakse läbi kogu Läti territoorium ja töös osalevad nii Läti, Leedu kui Eesti eksperdid. Inventeeritakse võrdväärselt nii praegustele kaitsealadele kui neist väljaspoole jäävaid kooslusi. Kevadel toimusid kaardistamise ja elupaikade käsiraamatu tõlgendamise kalibreerivad eelõppused, kuna erinevates riikides määratletakse kooslusi pisut erinevalt.