Aru- ja soostunud niitude hoolduskava ja poollooduslike koosluste arengukava tutvustus Prindi

20. veebruaril 2012 toimus Tartus Keskkonnaameti saalis -

aadress (Aleksandri 14) aru- ja soostunud niitude hoolduskava avalik tutvustus. Koostaja: Meeli Mesipuu, retsensendid: Elle Roosaluste, Heikki Luhamaa.

Teise esinejana tutvustas Annely Reinloo valmiva poollooduslike koosluste üle-eestilise arengukava hetkeseisu.

Peale kinnitamist on aru-ja soostunud niitude hoolduskava kättesaadav keskkonnaameti kodulehelt.