PKÜ ettekanneteõhtu ja üldkoosolek Prindi

30. märtsil 2012 toimus Tartus PKÜ 15. juubeliaastale pühendatud ettekanneteõhtu ning  aastaaruande kinnitamine koos juhatuse ja revisjonikomisjoni valimisega

 

Üritus toimus Tartus Baeri majas (Veski 4).

Ettekannete teemad:

Tsipe Aavik - "Looduskaitsegeneetilisi tegemisi Šveitsi põllumajandusmaastike niidukooslustes"

Raivo Kalle, Renata Sõukand - "Looduslikud söögitaimed eestlaste toidulaual: 2011. aasta küsitluse esialgsed tulemused"

Bert Holm - "Pärnu linna rannaniitude taastamisplaanidest LIFE+ projekti URBANCOWS raames"

Meeli Mesipuu - "Ülevaade PKÜ poolt läbi viidud inventuuridest 2007-2011"

Peale ettekandeid algas ühingu iga-aastane üldkoosolek, kus vaadati üle 2011. aasta majandus- ja tegevusaruanne, mis kinnitati ühehäälselt. Valiti uus juhatus koosseisus Bert Holm, Toomas Kukk, Ott Luuk, Meeli Mesipuu ja Jaak-Albert Metsoja, samuti valiti uus revisjonikomisjon koosseisus Leelo Sillaots, Kadri Tali ja Inna Turu.