Valmis esialgne ülevaade Eesti pärandkoosluste hooldamiseks vajalike loomade arvu kohta Prindi

Valmis esialgne ülevaade Eesti pärandkoosluste hooldamiseks vajalike loomade arvu kohta. Ülevaade on mõeldud kasutamiseks Eesti Põllumajandusministeeriumile läbirääkimistel Euroopa Liiduga Eestile eraldatavate põllumajandusloomade kvootide osas. Vt. täisteksti pdf-formaadis:
"Relation of beef cattle to protection of habitat types of Community interest in Estonia"