Pool-looduslikel kooslustel karjatamisega tegelevate talunike toetuste tagasinõuded. Prindi

19. mai 2007 Tsipe Aavik, Meeli Mesipuu ja Silvia Lotman PKÜst käisid koos Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooniameti (PRIA) inspektoritega Läänemaal lahendamas probleemi pool-looduslikel kooslustel karjatamisega tegelevate talunike toetuste tagasinõuetega. Leiti, et juhul, kui talunik on alal siiski karjatanud, siis ei tohiks toetust tagasi nõuda, kuid kui ala ei vasta nõuetele (puudub rohukamar jne), siis ala edaspidi põlluregistrisse ei lisata, kuid talunikel säilib võimalus taotleda pool-loodusliku koosluste majandamise toetust. Rõhutati vajadust selle toetuse liigi laiendamiseks ka väljapoole Natura 2000 ala.