Ekspertarvamused Prindi

 


2013-2015

Projekt
Lepingupartner Kestus

 • Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs

 • Keskkonnainvesteeringute Keskus
  2019
 • Puisniitude taastamise LIFE-projekti koostamine

 • Keskkonnaamet
  2014-2015
 • Karjatamistundlike taimealade selekteerimine MAK-i uue perioodi nõuete ettevalmistamise raames ning osalemine MAKi poollooduslikke koosluste temaatikat käsitlevatel koosolekutel

 • ELF, Keskkonnaamet, PÕM
  2013-2014
 • Erinevate plk-elupaigamäärangutega alade kameraalne analüüs geoandmebaaside põhjal
 • Keskkonnaministeerium
  2013-2014
 • Taastamisvõtete sobivuse hindamine ja hoolduskava koostamise alusuuringud Koiva-Mustjõe maastikukaitseala luhaniitudel


 • KIK

  2012-2014

 • Püst-linalehiku kaitsekorralduskava koostamine


 • Keskkonnaamet

  2013

 • Pehme koeratubaka ja kuiva kasvukoha taimede kaitsekorralduskava koostamine

 • Keskkonnamet

  2013-2014

 • Väinamere hoiuala kaitsekorralduskava koostamine


 • Keskkonnaamet

  2013-2014


  2012

  Projekt
  Lepingupartner Kestus

 • Ekspertarvamus pehme koeratubaka ümberistutamise võimalikkuse kohta

 • Keskkonnaamet 2012
 • Hinnang elupaigatüüpide 6450 ja 3180* üle-eestilisele seisundile (Natura seisundiankeet)
 • Keskkonnaministeerium
  2012
 • Taastamisvõtete sobivuse hindamine Koiva-Mustjõe maastikukaitsealal


 • KIK

  2012-2014

 • Kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine  (Kesknõmme, Kesselaiu, Kõnnumaa, Koorunõmme, Marimetsa, Märjamaa järtad, Niidiaia tammik, Nehatu, Nurtujõe, Paope, Pihla-Kaibaldi, Piiumetsa, Karala-Pilguse, Puhtu-Laelatu, Rannaniidi, Sarve, Taarikõnnu, Teesu, Tihu, Võhma, Võrsna)

 • Keskkonnamet

  2012-2013

 • Liigirikkuse hindamine taastuvatel vanajõe kallastel


 • MTÜ Eesti Loodushoiukeskus

  2012


  2011

  Projekt
  Lepingupartner Kestus

 • Vereva lemmaltsa ohjamiskava 2013-2017 koostamine

 • Keskkonnaamet 2011
 • Osalemine loopealsete säilitamise (sh Life projekti) töögrupis
 • KA, TÜ,EMÜ,ELF
  2011-2013
 • Kostivere MKA kaitse-eeskirja eelnõu ekspertiis


 • Keskkonnaamet

  2011

 • Elupaigatüübi 6210* leviku  hindamine PKÜ andmebaasi  põhjal


 • Keskkonnaministeerium

  2011

 • Loodusväärtuste hindamine Võiküla neljal kinnistul


 • Keskkonnaministeerium

  2011


  2010

  Projekt
  Lepingupartner Kestus

 • Karuputke võõrliikide ohjamiskava 2011-2015 koostamine


 • Keskkonnaamet
  2010

  2009

  Projekt
  Lepingupartner Kestus

 • Pehme koeratubaka püsielupaikade eelnõu koostamine

 • Keskkonnaministeerium 2009
 • Ekspertiis Peramaa (Kõnnu) laialehise nestiku püsielupaiga kuivendusplaanile


 • Keskkonnaamet
  2009

  2008

  Projekt
  Lepingupartner Kestus

 • Natura elupaigatüüpide 6210 ja 6270 määratluste kontroll PKÜ andmebaasis

 • Keskkonnaministeerium 2008
 • Salajõe maastikukaitseala kaitse-eeskirja epertiis

 • Looduskaitsekeskus 2008
 • Botaaniline hinnang freesitud niitudele (Soomaa rahvuspargis)

 • Looduskaitsekeskus 2008
 • Laidunina hoiuala laiendamise eksperthinnang

 • Looduskaitsekeskus 2008
 • Raadi kaitsealuste taimeliikide ümberistutamise võimalikkuse ekspertiis

 • Looduskaitsekeskus 2008
 • Võrsna hoiuala kaitsekorralduskava koostamine

 • Veiko Maripuu (KIK) 2008
 • Üügu maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine

 • Looduskaitsekeskus 2008
 • Vahenurme maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine

 • Looduskaitsekeskus 2008
 • Võtmeheinte kaitse tegevuskava koostamine

 • Looduskaitsekeskus 2008
 • Eesti-Vene riigipiiri väljaehitamise keskkonnaekspertiisi botaanilise osa koostamine

 • AS Maa ja Vesi 2008

  2006

  Projekt
  Lepingupartner Kestus

 • Hoiualadel asuvate poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava

 • Keskkonnaministeerium 2006

  2005

  Projekt
  Lepingupartner Kestus

 • Kaitsekorralduskava koostamine Lüübnitsa hoiualale

 • Keskkonnaministeerium 2005
 • Karuputke võõrliikide tõrjekolooniate valik ning kaardimaterjali ettevalmistamine 2005. aastaks

 • Keskkonnaministeerium 2005


  2004

  Projekt
  Lepingupartner Kestus

 • Potentsiaalsete invasiivsete võõrtaimeliikide küsimustiku täitmine Euroopa ja Vahemere taimekaitse organisatsioonile

 • Keskkonnaministeerium 2004
 • Hinnang planeeritavate Keeri-Karijärve ning Kärevere looduskaitsealade niidukoosluste seisundile ja looduskaitselisele väärtusele

 • Eesti Ornitoloogiaühing 2004
 • Elupaigatüüpide ekspertide osalemine Natura 2000 alasid ja inventuure tutvustavatel avalikel koosolekutel Saare maakonnas

 • Keskkonnaministeerium 2004


  2003

  Projekt
  Lepingupartner Kestus

 • Pehme koeratubaka kasvukoha kaitse-eeskirja eelnõu koostamine

 • Tartumaa KKT 2003
 • Mädapea tammiku ja Selja jõeoru kaitseala kaitse-eeskirja eelnõude koostamine

 • Lääne-Virumaa KKT 2003
 • Mäetaguse tammiku kaitse-eeskirja eelnõu koostamine

 • Ida-Virumaa KKT 2003
 • Loodusdirektiivi II lisa liike tutvustava filmi soontaimede rühma konsulteerimine

 • KKM 2003
 • Otepää LP laiendusala KE projekti koostamine

 • Otepää LP administratsioon 2003
 • Eesti soontaimede internetipõhise nimestiku koostamine

 • KKM 2003
 • Hinnang Loodusdirektiivi I lisasse kantud poollooduslike koosluste esinemisele Eestis

 • KKM 2003
 • Karuputke võõrliikide üleriigilise levikuandmebaasi koostamine

 • KIK 2003
 • Bioloogilise mitmekesisuse seisukohast väärtuslike metsaga seotud poollooduslike koosluste majandamisjuhiste väljatöötamine

 • Keskkonnaministeerium 2003, 2004
 • Hariliku kobarpea Kikaste leiukoha hooldustööde soovitused

 • Tartumaa Keskkonnateenistus 2003


  2002

  Projekt
  Lepingupartner Kestus

 • Pool-looduslike koosluste majandamismeetmete analüüsi koostamine

 • Keskkonnaministeerium 2002, 2003
 • Saare järve kaitseala kaitse-eeskirja koostamine

 • Jõgevamaa Keskkonnateenistus 2002
 • Tammeluha looduskaitseala kaitse-eeskirja koostamine

 • Jõgevamaa Keskkonnateenistus 2002
 • Mustallika soo kaitseala kaitse-eeskirja koostamine

 • Jõgevamaa Keskkonnateenistus 2002
 • Roheka õõskeele Kaitsekorralduskava retsenseerimine

 • Keskkonnaministeerium 2002
 • Koguva küla kaitsevööndi taimkatte hindamine

 • OÜ Mõisaprojekt 2002
 • Mesimuraka Kaitsekorralduskava retsenseerimine

 • Keskkonnaministeerium 2002
 • Ohepalu LKA kaitse-eeskirja ekspertiis

 • Lahemaa RP 2002

  2001

  Projekt
  Lepingupartner Kestus

 • Eesti pärandkoosluste infomaterjalide koostamine ja infovahetus põhjamaade ekspertidega

 • Keskkonnainvesteeringute Keskus 2001
 • Pehme koeratubaka kaitsekorralduskava koostamine

 • Keskkonnaministeerium 2001
 • Hariliku kobarpea kaitsekorralduskava koostamine

 • Keskkonnaministeerium 2001
 • Annelinna kobarpea kaitseala kaitse-eeskirja koostamine

 • Tartumaa Keskkonnateenistus 2001
 • Sootaga kobarpea kaitseala kaitse-eeskirja koostamine

 • Tartumaa Keskkonnateenistus 2001
 • Maahooldustoetuse maksmise korraldamine ja Natura võrgustiku hindamine Saaremaal

 • Saaremaa Keskkonnateenistus 2000
 • Lüübnitsa looduskaitseala kaitse-eeskirja koostamine

 • Põlvamaa Keskkonnateenistus 2001
 • Kõnnumaa MKA kaitsekorralduskava koostamine

 • Raplamaa Keskkonnateenistus 2001, 2002
 • Mahtra MKA kaitse-eeskirja ekspertiis

 • Raplamaa Keskkonnateenistus 2001, 2002

  2000

  Projekt
  Lepingupartner Kestus

 • Mullutu-Loode maastikukaitseala kaitse-eeskirja koostamine

 • Saaremaa Keskkonnateenistus 2000
 • Abruka looduskaitseala kaitse-eeskirja ekspertiis

 • Saaremaa Keskkonnateenistus 2000
 • Kesknõmme looduskaitseala kaitse-eeskirja ekspertiis

 • Saaremaa Keskkonnateenistus 2000
 • Koigi maastikukaitseala kaitse-eeskirja ekspertiis

 • Saaremaa Keskkonnateenistus 2000
 • Rohuneeme kinnisvaraprojekti maa-ala geobotaaniline hindamine

 • Hendrikson & Ko 2000
 • Kaitse-eeskirjade koostamine Tõstamaa laidudele, Tõstamaa rannaniitudele, Kihnu ranna- ja puisniitudele, Meremaastike kaitsealale ja Varbla laidudele

 • Pärnumaa Keskkonnateenistus 2000, 2001

  1999

  Projekt
  Lepingupartner Kestus

 • Taarikõnnu looduskaitseala kaitse-eeskirja koostamine

 • Eesti Keskkonnafond 1999
 • Vahenurme kaitseala kaitsekorralduskava koostamine

 • KKF Pärnu 1999
 • Nedrema puisniidu kaitsekorralduskava koostamine

 • KKF Pärnu 1999
 • Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi saare pärandkoosluste GIS-põhise andmebaasi koostamine

 • Lääne-Eesti Saarestiku Biosfärikaitseala Saaremaa Keskus 1999
 • Pärnu linna rannaniitude kaitsekorralduskava koostamine

 • Eesti Keskkonnafond 1999, 2000

  1998

  Projekt
  Lepingupartner Kestus

 • Pärnu maastikukaitseala kaitse-eeskirja koostamine

 • Keskkonnafondi Pärnumaa osafond 1998
 • Pärnu ranna-ala taimestiku kirjeldus ja kasutamise soovitused

 • Pärnu Linnavalitsuse linnaplaneerimisamet 1998
 • Rannametsa-Soometsa looduskaitseala kaitse-eeskirja koostamine

 • Eesti Keskkonnafond 1998

  1997

  Projekt
  Lepingupartner Kestus

 • Nedrema-Kalli looduskaitseala kaitse-eeskirja koostamine

 • Eesti Keskkonnafondi Pärnumaa osafond 1997
 • Tagamõisa kaitseala kaitse-eeskirja koostamine

 • Eestimaa Looduse Fond 1997
 • Vahenurme kaitseala kaitse-eeskirja koostamine

 • Eesti Keskkonnafondi Pärnumaa osafond 1997