Hariduslikud projektid Prindi

 


Projekt
Lepingupartner

Kestus

 


 

 • Uue soontaimede levikuatlase II etapp

 • KIK, EMÜ

  2016-2018

 • Taimeõpe soontaimede levikuatlase välitöödest huvitatutele

 • KIK, EMÜ

  2014

 • Loopealsete taastamise koolitused projekti "LIFE to alvars" maaomanikele ja ettevõtjatele

 • Keskkonnaamet, TÜ, EMÜ

  2014-2015

 • Laelatu puisniidu loodust ja ajalugu käsitleva kogumiku väljaandmine

 • KIK

  2012-2013

 • Poollooduslike koosluste inventeerimiskoolitused

 • Keskkonnaamet, RMK

  2011-2014

 • Aru- ja soostunud niitude hoolduskava koostamine

 • Keskkonnaamet

  2011

 • Puhtu poolsaare ajalugu ja loodust käsitleva kogumiku väljaandmine

 • KIK

  2009-2010

 • Juhendi koostamine loodusdirektiivi I lisa   poollooduslike elupaigatüüpide seisundi hindamiseks (inventeerijatele suunatud)

 • Keskkonnaministeerium

  2010

 • Poollooduslike alade seisundi ja taastamisvajaduse hindamise koolitus keskkonnaameti plk. spetsialistidele

 • Keskkonnaamet

  2009

  2010

   

 • Keskkonnakoolitus "Loopealsete majandamine" Üügu maastikukaitsealal

 • Pärnu Hansagümnaasium

  2008

 • Karuputke võõrliikide tõrje koolitusprogrammi ettevalmistamine, läbiviimine ning tõrjejuhendi kohaldamine 2005. aastaks

 • Keskkonnaministeerium

  2005

 • Õppepäevad pool-looduslike koosluste hooldajatele

 • Keskkonnainvesteeringute Keskus

  2005

 • Projekti "Taimetark aia taga" läbiviimine - botaaniliste õpperadade rajamine, töölehtede koostamine ning turismiettevõtjate nõustamine

 • Lahemaa rahvuspark, KIK

  2005

 • Võõrliikide raamatu materjalide toimetamine

 • Keskkonnaministeerium

  2004

 • Õpperaja täiendamine Nedrema puisniidul

 • Naturvernforbundet i Buskerud (Norra)

  2003

 • Käsiraamatu "Pärandkooslused" koostamine

 • Keskkonnainvesteeringute Keskus

  2002, 2003

 • Pärandkoosluste taastamise ja hooldamise õppepäevade korraldamine

 • Keskkonnainvesteeringute Keskus

  2002

 • Maahooldustoetuse lepingute sõlmimise nõustamine

 • Keskkonnaministeerium

  2001

 • Looduskaitsealaste püsiekspositsioonide loomine Lõpe ja Koonga põhikoolides

 • Pärnumaa Keskkonnateenistus

  2000, 2001

 • Näidiskarjamaa rajamine Matsalu LKA-l

 • Saarte ja Ranniku Uurimiskeskus "Arhipelaag"

  2000-2002

 • Raamatu "Läänemaa pärandkooslused" koostamine

 • Edela-Soome Keskkonnakeskus

  2000, 2001

 • Õpperaja rajamine Nedrema puisniidul

 • Naturvernforbundet i Buskerud (Norra)

  2000

 • Visiidid Norrasse niitmiskursustele

 • Naturvernforbundet i Buskerud (Norra)

  1999-2002

 • Kooliõpilaste keskkonnaharidusprojekt "Pärandus"

 • Eesti Keskkonnafond

  1998